Norge: Myndighet vill ha lokalradio på FM till 2026

Kulturminister Trine Skei Grande och Medietilsynets chef Mari Velsand.
Foto: Medietilsynet.

Låt de lokala radiostationerna i Norge fortsätta sända på FM till 2026. Det tycker den norska mediemyndigheten Medietilsynet i en rapport som har beställts av kulturdepartementet.

Att förbjuda lokala FM-sändningar redan 2021 skulle minska mediemångfalden, menar myndigheten som därför föreslår att de nuvarande 198 stationerna på FM får sina tillstånd förlängda med fem år. Dessutom föreslås ett utökat statligt stöd för lokalradion.

Medietilsynet vill också införa ”väsentliga begränsningar” för lokalradion på FM i de stora städerna, där det sedan 2018 bara är tillåtet att sända nicheradio. Reklam ska helt förbjudas på FM i dessa områden. Idag får stationerna i storstäderna ha reklamintäkter på högst 135 000 kronor. Dessutom införs en regel om att tillståndshavaren måste sända själv på frekvensen och alltså inte överlåta sändningarna till andra aktörer. Det blir heller inga nya lokala FM-tillstånd i storstadsområdena, om politikerna följer myndighetens råd.

Utanför storstäderna behålls de nuvarande reglerna. Det öppnas även för nya FM-tillstånd, åtminstone i de områden där det saknas lokala DAB-sändningar.

”Vi har bland annat tittat på lokalradions betydelse för mediemångfalden, hur långt digitaliseringsprocessen har kommit, den ekonomiska situationen i branschen och värderat vilka hinder som kan finnas för lokalradions övergång från FM till digitalradio (DAB). Vårt råd är att FM-koncessioner för lokalradiostationer bör förlängas med fem nya år efter 2021” säger Mari Velsand, som är chef för Medietilsynet.

Medietilsynets motiverar sina slutsatser med att DAB-utbyggnaden inte är fullt genomförd. 10 av 37 regioner och 42 procent av befolkningen saknar lokal DAB-radio. Många lokalradioaktörer saknar dessutom ekonomiska förutsättningar för att klara en övergång till DAB. Det kostar enligt Medietilsynets uppgifter 750 000 kronor att sätta upp utrustning för DAB och dessutom tillkommer driftskostnader på 9 000 kronor per månad. Detta blir särskilt dyrt för stationer som inte kan dela kostnaderna med andra stationer i samma område.

”Vi ser att det för många är FM-verksamheten som finansierar DAB, och om FM släcks efter 2021 är vi rädda för att många aktörer därför kommer att lägga ned verksamheten. Det får konsekvenser för mediemångfalden både i ett aktörs- och användarperspektiv, inte minst i områdena utanför storstäderna” säger Mari Veilsand.

77 procent av radiolyssnarna i Norge använder enbart digitala plattformar, medan 3 procent enbart använder FM. Resten lyssnar både analogt och digitalt.

Mer:
FM etter 2021

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share