SR mest jämställda arbetsplatsen

Carolina Wikström, HR- och ekonomidirektör, och Ann Holmgren, HR-strateg.
Foto: Elin Ekström/Nyckeltalsinstitutet.

Sveriges Radio har fått Nyckeltalsinstitutets pris som Sveriges mest jämställda arbetsplats 2019.

”Det är förstås väldigt roligt och hedrande att vi får ta emot en sådan utmärkelse. Vi arbetar målmedvetet med att vara en jämställd arbetsplats på alla olika områden. Att då få en utmärkelse som baseras på flera olika aspekter känns som ett kvitto på att vi arbetar på ett mycket bra sätt” säger Carolina Wikström, som är HR- och ekonomidirektör på Sveriges Radio.

”Att ge kvinnor och män lika möjligheter att utvecklas genom sitt yrkesliv är väldigt viktigt för oss. Vi är en stor arbetsgivare och vill förstås attrahera de bästa personera inom alla delar av företaget oavsett kön, eller för den delen ur andra kompetensaspekter. Detta ger oss råg i ryggen för vårt fortsatta arbete” fortsätter Carolina Wikström.

Utnämningen baseras på insamlad statistik från en databas med arbetsvillkor på 330 företag och organisationer. Bland annat tas hänsyn till faktorer som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

Share