Norge: Lokala FM-tillstånd förlängs till 2031

Norges finansminister Trygve Slagsvold Vedum lämnar över statsbudgeten till Stortingets talman Masud Gharahkhani. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget.

Lokala radiostationer i Norge får behålla sina nuvarande FM-tillstånd till 2031. Det framgår av den norska statsbudgeten, som presenterades idag.

De lokala FM-tillstånden har redan förlängts för perioderna 2017-2021 och 2022-2026. Meningen var att tillstånden skulle utlysas på nytt för perioden 2027-2031. Branschorganisationen Norsk Lokalradioforbund förespråkade istället ytterligare en förlängning, något som organisation fick stöd för i Stortinget.

”När planerna om en FM-utlysning blev kända förra året mobiliserade vi och förde en dialog med alla partier i Stortinget. Politikerna i familje- och kulturutskottet var tydliga i sin budgetbehandling och bad regeringen att skrinlägga planerna på en ny utlysning och istället jobba för en ny förlängning. Nu fick vi bekräftelsen, regeringen lovar en direkt tilldelning av alla FM-koncessioner” säger Aslak Sommerfelt Skretting, som är ordförande i Norsk Lokalradioforbund.

I budgeten konstaterar regeringen – en koalition mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet – att lyssningen på digital radio, internetradio och poddar ökar men att de lokala radiostationerna inte är klara med sin digitalisering. FM är fortfarande en viktig plattform för lokal radio när det gäller lyssning och intäkter, skriver regeringen vidare.

När Norge gick över till digitala radiosändningar i december 2017 tilläts lokala radiokanaler fortsätta på FM. I storstadsområdena Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger begränsas dock den tillåtna reklamtiden till fyra minuter per dygn och dessutom är alla former av programsamarbeten förbjudna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share