Norge: Flera villkor för digitaliseringen har uppfyllts

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet konstaterar i en rapport att tillräckligt många lyssnar digitalt för att åtminstone de stora radiostationerna ska kunna lämna FM om två år.

56 procent av norrmännen lyssnar digitalt via DAB, internet eller digital-TV. Det kan jämföras med 2012, då siffran var 32 procent. Kriteriet för en släckning av FM-sändningarna 2017 har satts till en lyssning på 50 procent.

Det finns ett digitalt mervärde med 22 rikstäckande kanaler och det finns god tillgång till mottagare för både hem och bilar enligt Medietilsynet. Det finns också krav på att hemmottagare ska ha ett digitalt mervärde och att mottagare och adaptrar för bilar ska vara rimliga och tekniskt tillfredställande. Medietilsynet går i rapport en igenom hur läget ser ut nu när det gäller dessa krav, men överlåter till regeringen att avgöra om villkoren har uppfyllts.

”Det är regeringen som ska avgöra om släckningsvillkoren är uppfyllda och beslutet ska efter planen tas under våren 2015” säger Gudbrand Guthus, som är direktör för koncession och tillsyn på Medietilsynet.

Det är fortfarande inte klart vilka radiostationer som får fortsätta sända på FM efter 2017. En annan olöst fråga är om det blir ekonomiskt stöd till digitalisering av radio på mindre orter.

Tidigare i februari meddelade Nkom (motsvarigheten till Post- och telestyrelsen) att täckningsvillkoren har klarats. DAB har en täckning som minst motsvarar P1 på FM och den kommersiella radion når minst 90 procent av landet.

Digitalradio Norge, som arbetar för digitaliseringen och ägs av NRK och MTG, anser att alla villkor har uppfyllts.

”Rapporterna från Nkom och Medietilsynet visar att planen i stortingsbeslutet från 2011 har fungerat väldigt väl. Vi menar att Medietilsynets rapport visar att kraven har uppfyllts, men väntar på regeringens värdering” säger Digitalradio Norges chef Ole Jørgen Torvmark.

Share