NENT:s reklamintäkter steg under första kvartalet

NENT ökade sina reklamintäkter med 2,8 procent till 859 miljoner kronor under första kvartalet. Trots det föll den totala omsättningen för koncernen med 11,5 procent till 2,982 miljarder kronor. Räknar man bort avvecklade verksamheter, bland annat inom studior, blev den ”organiska tillväxten” 15,9 procent.

NENT publicerar inte separata siffror för radioverksamheterna, men konstaterar i kvartalsrapporten att bolagets andel av lyssnandet har ökat i Norge och minskat i Sverige. Marknaden för radioreklam beräknas ha ökat i Norge men minskat i Sverige.

Streamingtjänsten Viaplay ökade sin försäljning med 14,1 procent till 1,012 miljarder kronor, tack vare att antalet betalande kunder steg med 25 procent. Övriga abonnemangsintäkter föll med 35,5 procent till 1,029 miljarder och intäkter från ”studior och övrigt” växte med 56,1 procent till 82 miljoner. Viaplay stod under kvartalet för 34 procent av koncernens intäkter, vilket är något mindre än övriga abonnemangsintäkter (35 procent) men mer än reklamintäkterna som stod för 29 procent av försäljningen.

NENT Group rapporterar ett rörelseresultat på 210 miljoner kronor för första kvartalet. Det är 9 miljoner lägre än föregående år. Viaplays internationella expansion påverkar resultatet negativt med 36 miljoner, men samtiigt gjordes ett plus på 47 miljoner kronor från intressebolag.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share