NENT sålde mer radioreklam i Sverige

NENT ökade sin försäljning av radioreklam i Sverige under tredje kvartalet. Men samtidigt minskade försäljningen i Norge, enligt den senaste kvartalsrapporten från NENT.

”Reklamintäkterna inom radio ökade då fortsatt tillväxt i den svenska verksamheten kompenserade för en svagare utveckling i den norska verksamheten. NENT Groups svenska lyssnarandel ökade kraftigt medan den norska minskade. Såväl den svenska som den norska marknaden för radioreklam bedöms ha minskat” skriver NENT Group, som inte publicerar några siffror för radioverksamheten.

NENT Groups division Broadcasting & Streaming omsatte 3,235 miljarder svenska kronor under juli, augusti och september. Det är 8,4 procent mer än under tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade med 9 miljoner till 330 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 10,2 procent.

Totalt omsatte NENT Group 3,799 miljarder, 9,9 procent mer än tredje kvartalet förra året. Röreslseresultatet blev 302 miljoner, en miljon mindre än förra året.

Mer:
NENT Groups kvartalsrapport (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share