NENT-s reklamintäkter föll 8,8 procent

NENT Groups koncernchef Anders Jensen. Foto: NENT Group.

Under tredje kvartalet minskade NENT Groups reklamintäkter i radio och TV med 8,8 procent till 762 miljoner kronor. Det är ändå en förbättring sedan andra kvartalet, då nedgången var hela 30 procent. För årets första nio månader är minskningen 18 procent.

NENT redovisar inte separata resultat för radioverksamheten. Bolaget konstaterar däremot att ”NENT Groups lyssnarnandel minskade i såväl Sverige som Norge och marknaden för radioreklam beräknas ha minskat avsevärt i bägge länder”.

Totalt ökade NENT sina intäkter med 9 procent till 2,828 miljarder kronor under tredje kvartalet om man räknar kvarvarande verksamheter. Den positiva utvecklingen förklaras framförallt av strömningstjänsten Viaplay som har fått 97 000 nya abonnenter och nu står för 34 procent av koncernens intäkter.

”Vi har vänt en tvåsiffrig organisk försäljningsminskning under kvartal två till 9 procent tillväxt under kvartal tre, och den underliggande lönsamheten är god driven av tillväxten i vår abonnemangsverksamhet samt av de besparingar vi vidtagit. Vi höjde under kvartalet återigen målet för antalet Viaplay-abonnenter och användandet fortsätter att öka kraftigt” säger NENT Groups koncernchef Anders Jensen.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 256 miljoner kronor, varav 80 miljoner från intressebolag som Allente – en sammanslagning av Viasat Consumer och Telenor-ägda Canal Digital. Resultatet är 10 miljoner lägre än motsvarande kvartal förra året.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share