NENT-s radiokanaler omsatte mer än Bauer förra året

NENT Group gick förra året om Bauer Media när det gäller omsättning för radio i Sverige. Det visar rapporten Medieekonomi 2020 från MPRT och Nordicom, som har gått igenom bolagens årsredovisningar.

De tre radiobolagen inom NENT Group omsatte 674 miljoner kronor, vilket är 18 procent mer än under 2018. Omsättningen för Bauer Medias tre radiobolag sjönk samtidigt med 6 procent till 621 miljoner. NRJ Sweden omsatte 89 miljoner. Rörelseresultaten blev 54 miljoner för både NENT Group och Bauer Media, medan NRJ Sweden hade ett rörelseresultat på 13 miljoner. NRJ hade en bruttomarginal på 14,1 procent, vilket är högst i branschen. Om man lägger ihop resultaten för Bauer och NRJ, som samarbetar, är de fortfarande större än NENT på radiomarknaden.

”Mycket tyder på att den nya fördelning av de nationella och regionala sändningstillstånden som genomfördes under 2018 har kommit att få stor betydelse för intäktsfördelningen på den svenska radiomarknaden” står det i rapporten.

Mer:
Medieekonomi 2020

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share