Nederländerna: Liberalerna vill halvera public service

Parlamentsvalet 15 mars kan avgöra framtiden för public service i Nederländerna.

Det liberala regeringspartiet VVD föreslår i sitt valprogram att budgeten för NPO sänks med 300 miljoner euro, vilket motsvarar nästan hälften av resurserna för public service. En neddragning på den här nivån kan leda till att minst en av tre TV-kanaler stängs och att heldigitala radiokanaler läggs ned.

Effekten av besparingarna kan dessutom förstärkas av att mindre resurser leder till färre tittare och lyssnare och därmed lägre reklaminkomster.

Share