MTG: SBS Radio hämmar konkurrensen

MTG har anmält SBS till Konkurrensverket med anledning av SBS Radios samarbetsavtal med NRJ.

SBS får en dominerande ställning på reklamradiomarknaden med sitt nya samarbete med NRJ. SBS kommer, tack vare NRJ-s 20 sändningstillstånd, att ha kontroll över 74 av de 103 sändningstillstånden i Sverige från och med årsskiftet. Det gör det omöjligt att skapa en ”konkurrerande nationell radioreklamprodukt” och gör SBS till ensam aktör i 16 lokala sändningsområden, skriver MTG i sin anmälan.

SBS Radios dominans begränsar utbudet får både lyssnare och annonsörer och tar bort priskonkurrensen, menar MTG vidare. Dessutom kan dynamiska effekter ”begränsa utveckling, utbud och konkurrens över tid och stärka SBS dominans” fortsätter MTG, som bland annat tror att affären minskar SBS Radios intresse för en övergång till digital radio.

MTG citerar Konkurrensverkets rapport ”Konkurrens och samarbete inom medierna” från 2003, som tar upp den då aktuella sammanslagningen mellan SBS Radio och Bonnier Radio. Där skrivs att ”En sammanslagning av SBS och Bonniers radioverksamheter innebär en skärpning av den oligopolistiska strukturen hos den svenska lokalradiomarknaden … Om ytterligare sammanslagningar sker finns en risk att det skapas en dominerande ställning som hämmar en effektiv konkurrens”. MTG anser att det nya samarbetet mellan SBS och NRJ skapar just den dominerande aktör och hämmade konkurrens som Konkurrensverket varnade för 2003.

MTG vill nu att Konkurrensverket ska utreda avtalet mellan SBS och NRJ och lovar att bidra med kompletterande information.

Ladda ned MTG-s anmälan (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share