MTG: Fler FM-tillstånd ett måste för digitaliseringen

MTG Radio kräver att Myndigheten för radio och TV och Post- och telestyrelsen påskyndar arbetet med nya FM-tillstånd, så att de kan fördelas innan regeringen lägger sin proposition om digitalradion. Om utlysningen av nya tillstånd dröjer kan det innebära att MTG Radio inte har möjlighet att medverka i digitaliseringen, säger MTG Radios VD Christer Modig.

Anledningen till att MTG Radio vill ha nya FM-tillstånd är att bolaget förfogar över betydligt färre än konkurrenten SBS Discovery Radio. Enligt Christer Modig är intäkter från FM-tillstånden en viktig del i finansieringen av den digitala utbyggnaden och nya programsatsningar. FM spelar dessutom en viktig roll för marknadsföringen av DAB och för att driva lyssnare till nya kanaler.

”Det är förvisso bråttom med ett politiskt beslut (om DAB), men inte mer bråttom än att vi får möjlighet att jämna ut marknadssituationen. En mer balanserad marknad är en nödvändighet för en effektiv digitalisering, det visar inte minst erfarenheter från Norge. Ska vi ha möjlighet att satsa digitalt så måste vi först höras i fler sändningsområden” säger Christer Modig.

I Nina Wormbs DAB-plan finns två alternativ för hur reklamradion ska gå över till digitala sändningar. I det första förlängs de nuvarande tillstånden utan koncessionsavgifter när de går ut 2018. I det andra återkallas tillstånden enligt gällande lagstiftning men utlyses i förtid 2016 för att digitaliseringen ska kunna påbörjas tidigare.

MTG Radio förordar i dagsläget alternativ två, även om det skulle innebär att koncessionsavgifterna blir kvar. MTG menar att en förlängning innebär att vad man kallar en snedvriden konkurrens fortsätter bortom 2022 och att den dessutom skulle ge SBS stora ekonomiska fördelar. Enligt MTG kan situationen då förvärras ytterligare och resultera i ett kommersiellt radiomonopol.

Förra hösten presenterade Teracom i samarbete med MTG Radio ett förslag för 17 nya reklamradiotillstånd. Därefter tog SBS Discovery Radio fram ytterligare nio möjliga reklamradiotillstånd. Post- och telestyrelsens valde att behandla förslagen tillsammans, vilket har gjort att en rapport som väntades i november istället kommer någon gång i vår.

Det finns dessutom fyra återlämnade tillstånd – två i Stockholm och varsitt i Göteborg och Östersund/Åre. Myndigheten för radio och TV har ännu inte beslutat om de kommer att utlysas samtidigt med eventuella nya tillstånd.

Teracom föreslår tillstånd i Gävleborg, Västerås, Örebro, Gotland, Örnsköldsvik, Kalmar, Blekinge, Halland, Varberg, Skövde, Malmö, Värnamo, Norra Skåne, Södra Skåne, Norra Bohuslän, Helsingborg och Borås. I SBS-förslaget finns tillstånd i Karlstad, Eskilstuna, Helsingborg, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Roslagen, Växjö och Jönköping.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Befintliga kommersiella FM tillstånd går ut 2018. Lagen kan ändras tills dess och utlysningen av tillstånden kan ha annan kriteriet Fast pris och krav på lokala program enbart över tillståndet. Digitalradioutredningen är ett beställningsjobb från Teracom, SR,MTG,SBS och beställt av Alliansen i uppdrag.Det är ny regering och kanske större stöd för AM/FM än vad lobbyisterna vill. Dessa förslag på nya tillstånd kan Regeringen ändra kraven i idag. MTG/SBS har redan fått sina DAB+ tillstånd och skall vara igång om 6 månader. Myndigheten för Radio-TV jobbar så påverkat av DAB+ lobbyisternas utpressning så de sköter inte sitt jobb att ge så många som möjligt sändningstillstånd i samma område.Då skall det ges tillstånd även i AM bandet, då det finns massor lediga i varje kommun på dagtid 0600-2100 sändning.De över tusen FM frekvenser som blir lediga kan användas med de befintliga effekterna till närradio som vill sända på egen frekvens 24/7/365. Tillstånden baserat på antal medlemmar. En förening som vill sända 24/7/365 kan få ett AM tillstånd på kravet 12 timmar dagligen eget program under tiden 0600-21.00 . Effekt 20 – 500 watt. AMAX tillåtet = 7,5 – 15 kHz audio och stereo Inga krav mer än som finns för FM tillståndet. Enskilda personer skall få detsamma. PTS bestämmer effekt och hur många sändare i ett tillstånd.