MTG-ägare godkänner delning av bolaget

Anders Jensen, koncernchef för NENT Group.
Foto: MTG.

Aktieägarna i MTG godkände idag att bolaget delas i två och att NENT Group ansöker om att noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av mars.

Beslutet på dagens extra bolagsstämma innebär att ”innehavare av en A-aktie i MTG erhåller en A-aktie i NENT Group och innehavare av en B-aktie i MTG erhåller en B-aktie i NENT Group”.

NENT Group och MTG anordnar kapitalmarknadsdagar 11 mars respektive 12 mars. Samma månad publiceras ett prospekt om utdelningen och noteringen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share