MPRT utlyser sju nationella och 59 regionala DAB+-tillstånd

Grafik: World DAB.

Myndigheten för press, radio och TV har utlyst sju nationella tillstånd på de två DAB+-näten för kommersiell radio. Fem av dem hamnar på Bauer Medias DAB+-nät och två på Viaplays nät.

Det ges även utrymme till upp till 29 regionala kanaler i Bauer-nätet och 30 i Viaplay-nätet. I Bauer-nätet saknas plats för regionala kanaler i Göteborg, Trollhättan, Halmstad/Varberg, Borås och Skövde. I Viaplay-nätet saknas utrymme i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Totalt kan det alltså ges tillstånd för upp till 59 regionala kanaler i de 34 regionerna. Se karta nedan.

Tillstånden gäller från 1 september i år till och med 31 juli 2026. Att söka ett tillstånd kostar 45 000 kronor och ansökningarna ska vara inne hos MPRT senast 9 juni 12.00.

Varje programtjänst får använda en överföringskapacitet på minst 72 kilobit per sekund.

MPRT bedömer först de finansiella och tekniska förutsättningarna i ansökningarna. Om sändningsutrymmet inte räcker till alla ansökningar kommer myndigheten sedan att göra ett urval som tar hänsyn till programformat och ägande.

”Vid urvalet ska myndigheten beakta att sändningsutrymmet ska kunna användas för olika programtjänster som tilltalar en publik med olika intressen och smak samt att programtjänsterna tillhandahålls av flera av varandra oberoende programföretag. Hänsyn får då också tas till vilka programtjänster och programföretag som redan finns i marknätet” skriver MPRT i utlysningsdokumentet.

Mer:
Möjlighet att söka tillstånd att sända digital kommersiell radio

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share