Moderater vill förlänga FM-tillstånden till 2030

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande i kulturutskottet. Foto: Axel Adolfsson/Moderaterna.

Den kommersiella radions FM-tillstånd, som går ut 2026, bör förlängas till 2030. Det föreslår Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin, som är andre vice ordförande i kulturutskottet, i en motion tillsammans med de moderata riksdagskollegerna Annicka Engblom, Ann-Britt Åsebol, John E Weinerhall och Magnus Stuart.

Regeringen lade i mars fram propositionen Bättre villkor för kommersiell radio. Ett av förslagen är att synkronisera tillstånden för FM och DAB+ genom att förlänga DAB+-tillstånden till 2026 då FM-tillstånden går ut. I propositionen ingår även förändrade annonsregler och att ett tillstånd inte ska kunna återkallas om en radiostation bryter mot annonsreglerna.

Den kommersiella radion har i sina remissvar istället förespråkat att synkroniseringen ska ske genom att tillstånden för både FM och DAB+ förlängs till 2030.

Moderaterna skriver i sin motion att en förlängning av FM-tillstånden skulle skapa långsiktiga villkor och underlätta digitaliseringen av radiomediet.

”Redan idag sker stora investeringar för att garantera radiosändningar och inte minst en framtida större bredd i radioutbudet genom satsningarna på DAB+-nätet för digitala radiosändningar. Det är viktigt för att garantera en mångfald i etern och för den kommersiella radions framtida fortsatta överlevnad och utveckling, en bransch som har drabbats hårt av pandemin. Även om utbyggnaden nu sker med stora investeringar från de privata radioaktörerna ligger Sverige långt efter våra grannländer och övriga Europa” skriver Moderaterna i motionen.

För att skapa långsiktiga villkor behöver tillståndsperioden för FM förlängas till 2030, menar de moderata riksdagsledamöterna. Det ska ske utan att en ny auktion genomförs för tillstånden. Nya aktörer ska ges plats genom att nya tillstånd skapas under tillståndsperioden.

I en annan motion skriver nio sverigedemokrater att de inte vill ta bort möjligheten att återkalla tillstånd för brott mot annonsreglerna. De tycker inte heller att regeringen tagit tillräcklig hänsyn till försvarets önskemål om att få prioritet till vissa frekvensområden. Sverigedemokraterna föreslår i motionen att försvaret ska garanteras ett visst frekvensområde, exempelvis 230-240 MHz.

Regeringens proposition bereds i konstitutionsutskottet 28 april. 11 maj blir det debatt och beslut i riksdagen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share