Minst tre nationella nät för kommersiell radio målet för PTS

Minst tre nationella nät för kommersiell radio på FM. Det är ett av målen när PTS nu ser över frekvenserna för reklamradion. De nationella näten ska prioriteras framför lokala sändningar.

I våras fick PTS i uppdrag av regeringen att göra en omplanering av den kommersiella radions FM-frekvenser inför nästa tillståndsperiod som inleds 1 augusti 2018. Den nya frekvensplanen ska främja konkurrens och mångfald, ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio och möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt. Sveriges Radio och närradion ska kunna fortsätta sända i nuvarande omfattning.

Målet är att skapa minst tre nationella nät för kommersiell radio med en befolkningstäckning på mellan 80 och 85 procent. De regionala sändningsområdena ska vara kommersiellt intressanta och följa P4-områdenas utformning. Det innebär att de i många fall blir större än dagens områden. Avståndet mellan frekvenserna ska vara 400 kHz och i vissa fall 300 kHz. De nationella näten prioriteras liksom storstadsområdena.

PTS fortsätter sitt analysarbete under hösten och presenterar 30 oktober en delredovisning. I januari blir det sedan ett nytt informationsmöte. Arbetet ska vara helt klart 30 juni nästa år. MPRT utlyser enligt planeringen de nya tillstånden under hösten 2017 och meddelar vilka som får dem sent 2017 eller tidigt 2018.

Mer:
PTS sida om arbetet med frekvenserna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share