Minskat resultat för Teracoms utsändning av radio och TV

Statligt ägda Teracom Samhällsnäts intäkter från ”utsändningstjänster radio och TV” minskade med 6 miljoner under första kvartalet till 183 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för radio- och TV-sändningar blev 23 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner mindre än för motsvarande period förra året. Nedgången i intäkterna förklaras av mindre intäkter från driften av marknätet för TV. Rörelsemarginalen minskade samtidigt från 16 till 12 procent.

Teracom konstaterar i kvartalsrapporten att marksänd TV möts av ökande konkurrens från streaming, men att motsvarande konkurrens på radiosidan ökar i betydligt långsammare takt.

Totalt omsatte Teracom 324 miljoner kronor under första kvartalet. Inplacerings- och beredskapstjänster omsatte 101 miljoner (+6 miljoner), medan kommunikationstjänster omsatte 40 miljoner (-5 miljoner). Det totala rörelseresultatet blev 14 miljoner (-11 miljoner). Nedgången i rörelseresultatet förklaras av Teracom med högre kostnader för personal och resursinhyrning, programvara och supportkostnader.

Teracom skriver också att covid-19 har haft begränsad effekt på företaget och att ”leveranserna har kunnat fortsätta som vanligt tack vare våra medarbetares förmåga till anpassning, vår kundstruktur, höga robusthet och beredskapsnivå”.

Under kvartalet gjorde Teracom sin största enkilda investering genom att köpa rättigheterna till att bygga ut 5G i 2,3 GHz-bandet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share