Minskad förlust för SBS Radio

SBS Radios förlust minskade till 23,5 miljoner kronor förra året, enligt företagets årsredovisning.

Under 2008 omsatte SBS Radio 227,5 miljoner, vilket är en ökning med nästan 7 procent jämfört med 2007. Samtidigt minskade förlusten med 14 procent till 23,5 miljoner.

Sedan 2004 har SBS Radios resultat stadigt förbättrats, även om verksamheten fortfarande går med förlust. Omsättningen var 156,2 miljoner 2004. Sedan dess har den ökat till 158,9 miljoner 2005, 182,7 miljoner 2006, 213,1 miljoner 2007 och 227,5 miljoner förra året. Förlusten har minskat från 56,2 miljoner 2004 till 51,1 miljoner 2005, 41,1 miljoner 2006, 27,3 miljoner 2007 och 23,5 miljoner förra året.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share