Mer än en miljon hushåll abonnerar på ljudböcker

Grafik: Mediavision.

För första gången abonnerar mer än en miljon hushåll på ljudbokstjänster. Det visar statistik för första kvartalet som har tagits fram av Mediavision.

På ett år har antalet hushåll med ljudboksabonnemang ökat med 280 000. Penetrationen låg under kvartalet på 24 procent. Samtidigt begränsas ökningen i omsättning till 14 procent, eftersom prenumererande hushåll i genomsnitt betalar mindre jämfört med fjolåret. Det beror i sin tur på en stor konkurrens mellan aktörerna.

”Vi ser att efterfrågan på ljudbokstjäsnter fortsätter att växa. Att det under de senaste tolv månaderna har tillkommit 280 000 nya hushåll är ett tydligt bevis för detta. Tillväxten är dock spridd över många aktörer på en marknad som kännetecknas av betydande konkurrens. Det är vanligt att hushållen jagar kampanjerbjudanden och även byter ljudboksleverantör. Detta bidrar till att hushållens genomsnittliga utgifter hålls tillbaka under första kvartalet 2022 jämfört med ifjol, vilket dämpar omsättningstillväxten” säger Mediavisions VD Marie Nilsson.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share