Medierapport från Radio- och TV-verket

medieutvecklingRadio- och TV-verket har presenterat sin elfte årliga rapport om mediemarknaden i Sverige.

Rapporten har sammanställts varje år sedan 1999 och är en del av regeringsuppdraget att följa och bevaka medieutvecklingen. I Medieutveckling 2009 beskrivs bland annat TV- och radiomarknaden och den tekniska utvecklingen.

Medieutveckling 2009 finns att ladda ned gratis här och kan även beställas i tryckt form för 50 kronor per exemplar.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share