Mediemyndigheten har fått förordning och logotyp

Grafik: Mediemyndigheten.

Vid nyår bildas Mediemyndigheten som är en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och TV och Statens medieråd. Den nya myndigheten har nu fått sin förordning från regeringen. En logotyp har också tagits fram.

Enligt förordningen ska Mediemyndigheten verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet, mediemångfald och tillgänglighet. Den ska också stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ansvara för tillstånd, registrering, tillsyn, mediestöd och utgivningsbevis på medieområdet och analysera medieutvecklingen.

”Jag ser fram emot att leda Mediemyndighetens verksamhet. Myndighetens uppgifter och ansvar är viktiga i det föränderliga medielandskapet. Att vi nu samlar de två myndigheternas nuvarande uppgifter i en myndighet kommer vara en styrka och ge oss mycket bra förutsättningar att hantera alla frågor på ett samlat koordinerat sätt” säger Jan-Olof Lind, som är generaldirektör för MPRT.

Mediemyndighetens nya logotyp ska enligt ett pressmeddelande ”symbolisera ett möte mellan teknik, digitalisering och det mänskliga hantverket och berättandet” och ”återspegla att Mediemyndigheten ska vara en stöttande kraft i ett föränderligt medielandskap”.

Mer:
Förordning med instruktion för Mediemyndigheten (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share