Martin Holmgren till granskningsnämnden

Regeringen har utsett Martin Holmgren till vice ordförande i granskningsnämnden för radio och TV.

Martin Holmgren är lagman i Nacka tingsrätt. I radiobranschen är han dock mest känd för den utredning han gjorde om reklamradions framtid. För två år sedan presenterade han betänkandet ”Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter”, som ligger till grund för den nya lagstiftningen kring kommersiell radio.

Granskningsnämnden för radio och TV är sedan augusti en del av Myndigheten för radio och TV.

Share