Många motioner om radio

riksdagenRadio är ämnet för flera av de riksdagsmotioner som har lämnats in under allmänna motionstiden, som avslutades idag.

Margareta Pålsson (M) föreslår att de två P4-kanalerna i Skåne slås ihop till ett nytt P4 Radio Skåne, Johan Pehrson (FP) vill bryta SBS Radios reklamradiomonopol i Örebro och Liselott Hagberg (FP) förespråkar bättre radiomottagning i Södermanland.

Olle Thorell (S) tycker att Sveriges Radio borde införa en lyssnarombudsman, medan Lage Rahm (MP) vill göra Sveriges Radios grammofonarkiv tillgängligt för allmänheten. Partikollegan Ulf Holm (MP) står bakom ett förslag att begränsa annonstiden i radio och TV.

Thomas Bodström (S) vill begränsa Sveriges Radios användande av externa produktionsbolag till högst sex procent av programutbudet. Två motioner gäller hur public service finansieras: Jan Ertsborn (FP) vill lägga ned Radiotjänst och istället sköta TV-avgiften via skattsedeln, medan Jörgen Johansson (C) föreslår en ny översyn av public service-finansieringen.

Foto: Holger Staffansson.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share