Kritik mot ny lag från Bauer, NRJ, Mittmedia, NTM och VK

Förra veckan välkomnade MTG den nya lagen för kommersiell radio, som bland annat innebär tre nationella tillstånd. I en debattartikel i Dagens Industri kommer det däremot kritik från fem andra reklamradiobolag i Sverige – Bauer Media, NRJ och de tre dagstidningsförlagen Mittmedia, NTM och VK.

Syftet med den nya lagen är ökad mångfald och konkurrens på radiomarknaden. Resultatet kan bli det omvända, skriver de fem bolagen i Dagens Industri. Nationella tillstånd gör att lokal koppling, flexibilitet och ägarmångfald försvinner och det vore bättre att behålla dagens system med lokala tillstånd, menar de.

”Förslaget till ny radiolag motiveras av en önskan om nationella sändningstillstånd istället för de lokala tillstånd vi har nu. Dagens stora kommersiella stationer Mix Megapol, Rix FM och NRJ är alla nätverk, uppbyggda på många lokala tillstånd. Detta har tydliga fördelar. För det första möjliggöras en stark lokal koppling. Det syns idag hos oss som driver lokaltidningar och samtidigt innehar lokala sändningstillstånd för radio. För det andra möjliggöra många lokala tillstånd flexibilitet. Detta är avgörande för att radion ska kunna följa med marknadens utveckling. För det tredje innebär flera mindre tillstånd per definition större möjligheter till ägarmångfald än färre stora” skriver Bauer, NRJ, Mittmedia, NTM och VK.

”Den kommersiella radion bör ges förutsättningar att utvecklas under ett stabilt regelverk utan statliga ingripanden. Dagens flexibla regelverk möjliggör vissa typer av samarbeten mellan aktörer, till exempel kring annonsförsäljning. Under ett kvarts sekel har regelverket prövats på alla möjliga sätt, vilket gjort att vi ny har en tydlig praxis som är väl känd. Denna förutsägbarhet och flexibilitet är en viktig förklaring till att radion nu står stark. Om allt detta rivs upp och ersätts med otydliga regelverk kommer vi att hamna i en situation av osäkerhet som hämmar investeringar och utveckling” fortsätter bolagen, som dock välkomnar att nya frekvenser kommer att tilldelas den kommersiella radion.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Dagens lokala tillstånd används bara för nationella nätverk. Ingen kör 100 % lokalradio knappt. Sedan på allt har de sökt de lokala DAB+ tillstånden för nationell radio. Detta har begränsat möjligheten till 100 % lokal DAB+ radio.