Kosovos public service-radio vill gå med i EBU

Kosovos public service-bolag RTK vill bli medlem i den europeiska radiounionen EBU, men stoppas av EBU-stadgarna.

Kosovos vice utrikesminister har i ett möte med EBU-s generaldirektör Ingrid Deltenre uppmanat EBU att låta RTK bli medlem i organisationen. En anledning är att Kosovo vill delta i Eurovision Song Contest.

”EBU är av grundläggande betydelse för oss. Och inget är viktigare när man bygger ett nytt land än att delta i Eurovision Song Contest” säger Kosovos vice utrikesminister Petrit Selimi.

EBU kan enligt stadgarna bara acceptera medlemmar från länder som är anslutna till den internationella telekommunikationsunionen ITU. Där blockeras Kosovo från att bli medlem, trots att landet har erkänts av 89 nationer. EBU har stöttat RTK sedan public service-bolaget startades 1999 och har flera samarbetsavtal med RTK.

Share