Christer Modig blir VD på MTG Radio

Christer Modig är tillbaka på MTG Radio som tillförordnad VD. Han ersätter tillfälligt Robert Kviby, som har sagt upp sig efter bara tre månader som VD. Samtidigt görs en neddragning av personalstyrkan ”som en effekt av förändringar i konkurrenssituationen på marknaden”.

Hur många som drabbas av nedskärningarna avgörs i förhandlingar med facket. Anledningen till att antalet anställda ska minskas är att MTG-s stationer förlorar 20 sändningstillstånd vid nyår, då NRJ avslutar sitt samarbete med MTG för att istället börja samarbeta med SBS.

Christer Modig kommer att fungera som VD för MTG Radio medan rekryteringen av en ny VD inleds. Han började på MTG Radio 1998 och var programdirektör under perioden 2000-2011. Sedan december har han varit strategisk rådgivare åt MTG-s koncernledning.

”Det är bra att vara tillbaka på MTG Radio, men tyvärr sker det under svåra omständigheter. Kommersiell radio har verkat i ett tufft politiskt klimat under hela sin existens. De kommande förändringarna i branschen, med partnerskapet mellan SBS och NRJ och de konkurrensbegränsande effekter detta får, tvingar oss att anpassa verksamheten därefter” säger Christer Modig i ett pressmeddelande.

Den tidigare VD-n Robert Kviby blev alltså chef på MTG Radio så sent som i december. Han ersatte då oväntat sin föregångare Anna Berggren.

”Förutsättningarna i MTG Radio har förändrats så mycket sedan jag tackade ja till att bli VD, så jag tycker inte längre att jag är rätt person att driva bolaget vidare. Därför sa jag upp mig” säger Robert Kviby till dagensmedia.se.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share