IRM: Radioreklamen fortsätter växa nästa år

Uppgången för radioreklamen fortsätter nästa år, enligt den senaste prognosen från IRM. Bara tre traditionella medier får en tillväxt på mer än tio procent: radio, bio och utomhusreklam.

Totalt tror IRM på en ökning av reklaminvesteringarna i alla medier med 1,9 procent nästa år. Radions andel kommer alltså att växa.

För 2014 förväntar IRM en total reklammarknad som växer med 2 procent till 32,1 miljarder kronor.

”Hittills under 2014 har tillväxten på reklammarknaden varit god, understödd av en god allmänekonomi och flera evenemang såsom riksdagsvalet, EU-valet, fotbolls-VM och OS. I början av november presenterade IRM utfallet för reklammarknaden under årets tre första kvartal. Reklammarknaden växte under denna period med 2,3 procent relativt motsvarande period 2013. Tillväxttakten bedöms bli något lägre under fjärde kvartalet, vilket innebär att helåret uppnår en tillväxt om 2 procent relativt 2013” skriver IRM i ett pressmeddelande.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Närradion i Skåne ökar sin täckning med nya sändare i nya kommuner. Lyssnarantalet ökar och reklamen.