Inget beslut om DAB-remiss

Kulturdepartementet har ännu inte tagit något beslut om när Nina Wormbs DAB-plan ska gå ut på remiss.

Betänkandet Från analog till digital radio lämnades till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke 30 november. Branschsamordnaren Nina Wormbs fick sitt uppdrag från den förra regeringen i juli förra året.

Share