Ingen momsplikt för public service

Det blir varken direktfinansiering eller momspliktighet för public service-bolagen. Därmed går regeringen emot både Rose-Marie Frebrans utredning och de tre public service-bolagen. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen antog idag.

Public service-bolagen kan idag inte dra av momsen på sina utlägg, vilket innebär att programproduktioner och andra utlägg blir dyrare för SR, SVT och UR än för deras kommersiella konkurrenter. Därför ville de momsbeläggas, dock inte med så mycket som 25 procent vilket var förslaget i utredningen. Eftersom det inte finns några planer på stora höjningar av licensen, skulle bolagen med 25 procent moms behöva kompenseras med statsanslag. Det skulle hota oberoendet, ansåg man.

Regeringen ser poängen med direktfinansiering, som skulle ge mindre av detaljstyrning eftersom public service-bolagen slipper gå till riksdagen med begäran om medel varje år. Men regeringen ser också negativa effekter av kombinationen 25 procent moms och extra statsanslag. Inte heller vill man ha en lägre momssats. Dagens finansieringsmodell via en särskild fond fortsätter alltså.

Regeringen vill också ha kvar dagens definition av vad som räknas som TV-mottagare. Utredningen föreslog den nya definitionen ”teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program”. För att hindra att företag tvingas betala för alla sina datorer, föreslår regeringen att det räcker med en avgift per företag precis som idag gäller för privata hushåll.

En annan förändring blir att TV-avgiften i framtiden kommer att heta radio- och TV-avgiften.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share