Gemensam organisation för närradion och öppna kanaler

Under flera år har det förts diskussioner om att skapa en gemensam organisation för närradion och de öppna TV-kanalerna.

Styrelserna för Närradions Riksorganisation (NRO) och Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK) har nu enhälligt föreslagit bildandet av Community Media Sweden (CMS).

”Det finns ett brådskande behov av en kraftsamling för de öppna radio- och TV-kanalerna i Sverige. Vi behöver en stark gemensam organisation som kan företräda oss gentemot staten, myndigheterna och EU. En förhoppning är att få statligt stöd för verksamheten, på motsvarande sätt som sker i bland annat Danmark, Frankrike, Holland och Norge” skriver Gunnar Vagerstam som är vice ordförande för RÖK.

Den nya organisationen bildas i Uppsala 11-12 april då både RÖK och NRO har sina respektive årsmöten.

Det finns idag 120 närradiostationer och 25 öppna TV-kanaler i Sverige.

Share