Fyra av fem reklamköpare tänker marknadsföra mer i poddar

Gustaf Helleday. Foto: Acast.

83 procent av reklamköparna i Sverige, Norge och Danmark tänker öka sin marknadsföring i poddar under 2024. Det visar en ny studie från Acast.

Två av tre i undersökningen säger att de kommer att investera mer i poddannonser och en av tre kommer att sponsra poddar mer under det kommande året.

”Podcast har genomgått en imponerande förändring och har snabbt gått från att vara ett nisch- till massmedie. Med hälften av den nordiska befolkningen som regelbundna lyssnare har podcast blivit en naturlig kanal för annonsörer att nå och engagera sin målgrupp. Med den här räckviddsökningen blir det allt tydligare att podcasts befäster sin position som en central del av det moderna medielandskapet och utmärker sig som en effektiv plattform för autentisk komunikation och strategisk marknadsföring” säger Johanna Turner, som är nordisk försäljningsdirektör på Acast.

65 procent i undersökningen säger att radion är det medie som kommer att påverkas mest negativt av den ökade poddannonseringen. Därefter kommer TV och tryckta medier.

Acast frågade även om vad som hindrar annonsörer från att annonsera i poddar. De vanligaste svaren var att annonsörerna prioriterar mer etablerade mediekanaler, saknar kunskap om mätstandarder för poddar eller ännu inte har utvecklat en ljudprofil för sina varumärken.

”Med åtta av tio annonsörer som planerar att öka sina investeringar i podcast är det tydligt att mediet skapar faktisk affärsnytta och har kommit att bli en allt mer central del av annonsörernas mediemix. Dock ser vi att det fortfarande råder viss osäkerhet och att mer etablerade medieslag prioriteras. Här är det vårt ansvar att kontinuerligt öka förståelsen för poddmediets mätstandarder, effekt och kreativa möjligheter, för att öka både annonsinvesteringar och antalet annonsörer som väljer att höras i podd” säger Gustaf Helleday, som är insights manager på Acast.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share