Frankrike: Regeringen föreslår public service-fusion 2026

Maison de la radio i Paris. Foto: Radio France.

Den franska regeringen föreslår att public service-bolagen Radio France och France Télévisions slås ihop redan 2026.

Förändringen ska enligt förslaget ske i två steg. Nästa år skapas ett gemensamt ägarbolag och 1 januari 2026 skapas det nya bolaget France Médias. I sammanslagningen ingår även France Médias Monde, som bland annat driver den internationella radiokanalen RFI, och det audiovisuella institutet INA.

Regeringen skriver att reformen är nödvändig för att public service ska nå sina mål när det gäller närhet till publiken, nyheter och digitalisering. Resultatet blir enligt regeringen ett bättre utbud med större tillgänglighet för alla fransmän.

Regeringens förslag tas upp i kulturutskottet i morgon tisdag och ska debatteras i parlamentet 23 maj.

Fackföreningarna inom fransk public service motsätter sig förändringen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share