Frankrike får vänta på digitalradio

Frankrike bör vänta ytterligare två eller tre år med en fullskalig satsning på digitalradio. Det föreslås i en rapport som skrivits av David Kessler på uppdrag av premiärministern François Fillon.

”I den här situationen med stor oenighet kring digitalradion, är det klart för oss att de ekonomiska förutsättningarna saknas för att lyckas med en stor lansering av digitalradio” skriver David Kessler i rapporten, som citeras av Radioactu.com

Enligt David Kessler, som tidigare var chef för radiokanalen France Culture, har den franska staten inte råd att finansiera hela digitaliseringen. De stora privata radiobolagen har tvekat kring en satsning, eftersom de framtida inkomsterna från digitalradio är osäkra. Det är därför bättre med ett moratorium – en tankepaus – i två eller tre år, menar David Kessler. Han föreslår att det under tiden genomförs försökssändningar i regionen Bretagne och att en ny myndighet – ”Digitalradioobservatoriet” – skapas. Dessutom ska utvecklingen i andra europeiska länder att följas.

David Kessler nämner webbradio som ett bra alternativ till digitalradio via marknätet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share