Forskare: Demokratin mår bra av public service

Johannes Bjerling. Foto: Nordicom.

Nordicom på Göteborgs universitet presenterar idag en översikt av forskningen om public service.

I boken Public service: En svensk kunskapsöversikt sammanfattar tio svenska forskare i journalistik och medievetenskap kunskapsläget när det gäller public service.

”Public service är en institution med stor makt och därför är det viktigt och bra att det förs en diskussion om våra svenska public service-medier. Allra bäst är det förstås om debatten tar avstamp i vad existerande forskning om public service har visat. Med den här pubilkationen vill vi samla forskningens svar på några av de vanligaste frågorna” säger Johannes Bjerling, som är redaktör för forskningsöversikten.

Baserat på 19 svenska och internationella studier kommer forskarna fram till att public service bidrar till bättre informerade medborgare.

”Den forskning som finns visar bland annat att public service har ett större utbud av nyhets- och samhällsprogram än de kommersiella kanalerna. Dessutom har undersökningar visat positiva kunskapseffekter av att se på public service, men inte av att se på kommersiella TV-nyheter” säger Jesper Strömbäck, professor vid Instutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) på Göteborgs universitet.

I boken konstateras att förtroendet för public service har varit stabilt under den senaste tioårsperioden. Författarna menar dessutom att det inte finns något stöd för att public service-medierna är systematiskt partiska.

”Forskningen visar att en viss partiskhet finns, men den är inte systematisk. Gynnande och missgynnande skiftar. Bara för att ett parti ges en positiv mediebild i en valrörelse är det inte säkert att detsamma gäller nästa gång” säger Bengt Johansson på Göteborgs universitet.

En annan slutsats som forskarna drar är att public service inte minskar betydelsen för privata medier. Istället visar internationell forskning att en kombination av ett starkt public service och starka kommersiella nyhetsmedier är den bästa modellen för att stimulera nyhetskonsumtionen.

Public service: En svensk kunskapsöversikt kan läsas digitalt här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share