Förnyat avtal om trafikinformation via RDS

Mediamobile fortsätter att leverera trafikinformation via Teracoms FM-sändare i ytterligare minst fem år.

”Det pågår en utveckling kring digitalradion inom bilindustrin. Men ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att fortsätta nå ut via den befintliga analoga radion. Även om man kan få bra information via sin smartphone så är det svårt att få ut samma nytta som när det är inbyggt i bilens egna navigationssystem. Eftersom mobilabonnemang dessutom kostar pengar för konsumenter så har radiotjänster en viktig och naturlig plats” säger Petter Djerf på Mediamobile i Göteborg.

Mediamobile planerar att använda DAB i andra nordiska länder, men fortsätter parallellt att bygga ut de analoga tjänsterna. Bolaget ska också satsa än mer på automatisk trafikövervakning.

”Den framtida radion kommer att vara digital, men vi är glada över att vi kan vara med och utveckla den analoga radion med attraktiva tjänster” säger Magnus Rosenberg, marknads- och försäljningsdirektör på Teracom.

Mediamobile ägs av de tre franska bolagen TDF, Cofi Routes och Renault och är Nordens ledande leverantör av trafikinformation. I Sverige går den kodade informationen ut varje minut via P2-nätets RDS-kanal till bilar och portabla navigatorer. Enligt företaget används tjänsten av hundratusentals bilförare. Dessutom distribueras trafikinformation via internet till tillverkare av bilar, navigatorer och kartor, medieföretag och andra.

Vid sidan av Mediamobiles tjänst har även Trafikverket information via FM om bland annat olyckor och väglag.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share