Förlust för Viaplay Group under fjärde kvartalet

Anders Jensen. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group gjorde en vinst på 413 miljoner kronor förra året, vilket är en försämring med 160 miljoner sedan 2021. Samtidigt steg omsättningen med 19,7 procent till 15,7 miljarder kronor.

För fjärde kvartalet blev resultatet ett minus på 294 miljoner, vilket kan jämföras med en vinst på 69 miljoner för motsvarande period 2021. Omsättningen steg med 23,9 procent till 4,7 miljarder.

Viaplay stod för 48 procent av intäkterna under fjärde kvartalet efter en ökning med hela 73 procent. Antalet Viaplay-abonnenter ökade med 396 000 i Norden och 494 000 på de internationella marknaderna. Totalt finns nu 7,3 miljoner abonnenter efter en ökning med 83 procent på ett år.

Reklamförsäljningen minskade med 5,2 procent till 1,1 miljarder, vilket motsvarar 23 procent av koncernens försäljning. Nedgången förklaras med svagare TV-reklammarknader och att fotbolls-VM sändes i konkurrerande kanaler. Viaplay redovisar inte separata resultat för radio och TV men nämner i kvartalsrapporten att ”marknaden för radioreklam uppskattas ha ökat på den norska marknaden och minskat på den svenska”.

Viaplays resultat i Norden påverkades också av höjda priser för sporträttigheter och att samarbetet med Telia på den svenska marknaden pausades under mer än två månader. Viaplay räknar med fortsatta förluster under första halvåret men att 2023 som helhet kommer att ge vinst, bland annat tack vare prishöjningar för konsumenter och annonsörer plus det besparingsprogram som annonserades i oktober.

”Vi förväntar oss fortsatt försiktighet på reklammarknaden under det första halvåret 2023 vilket kommer att medföra ytterligare höjningar av annonspriserna vid de årliga förhandlingarna. Detta kompenserar de minskade intäkterna till följd av lägre tittarantal inom linjär-TV samt är ett resultat av rådande inflationsläge” säger Viaplay Groups koncernchef Anders Jensen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share