Förhandsprövningen ses över

2010 beslutade regeringen om nya regler som gör att nya permanenta public service-tjänster ska ”förhandsprövas”. För att de ska få startas krävs ett godkännande av regeringen.

Men hittills har inte en enda ny tjänst anmälts av public service-bolagen. Därför ska reglerna ses över av Myndigheten för radio och TV, enligt ett beslut som togs av regeringen idag.

Uppdraget ska redovisas senast 1 september nästa år. Bland annat ska myndigheten undersöka om det finns behov att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster.

”Det är viktigt att de nya tjänster som public service-bolagen lanserar inte snedvrider konkurrensen på mediemarknaden på ett oproportionerligt sätt. Därför är det väsentligt att systemet med förhandsprövning fungerar” säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.

Det som prövas i förhandsprövningen är om en tjänst påverkar marknaden och om den bidrar till att uppfylla uppdraget i allmänhetens tjänst. Reglerna kritiserades av både public service-bolagen, oppositionen och riksdagens konstitutionsutskott när de infördes.

Share