Folkpartiet: "Radion är ett framtidsmedium"

Folkpartiets kulturpolitiska talesman Christer Nylander upprepar sitt krav på sänkta koncessionsavgifter för reklamradion, i det radiopolitiska program som Folkpartiet presenterar i dag på ett seminarium om radions framtid.

I vårbudgeten ingår en knappt tioprocentig sänkning av reklamradions avgifter. Men Folkpartiet vill gå längre och trappa ned avgifterna ytterligare de närmaste åren.

”Koncessionsavgifterna för den kommersiella radion måste sänkas mer än vad som aviseras i budgeten. Besked om en satsning på digitalradio är nödvändig” säger Christer Nylander.

Även Sveriges Radio ska få extraresurser för digitaliseringen i form av ett riktat tillskott från rundradiofonden, som just nu har ett överskott. Folkpartiet vill ha en samordnad start för SR-s och reklamradions digitala sändningar, men vill vänta med att sätta ett datum för FM-nätets nedsläckning.

I programmet ”En liberal framtidssatsning på radion” skriver Folkpartiet att radion är ett framtidsmedium och vill ”slå vakt om en stark public service med ett brett kvalitetsuppdrag både inom radio och television”.

Partiet föreslår att Radio- och TV-avgiften, som idag samlas in av Radiotjänst, ersätts av en ny avgift som inte är kopplad till innehavet av en TV-apparat. Den nya avgiften ska dras via skattsedeln och bli individuell. Den ska dock även i fortsättningen sakna direkt koppling till statskassan.

Ladda ned Folkpartiets radiopolitiska program här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share