Flera krav för norsk radiodigitalisering

Den norska regeringen vill att de analoga sändningarna på FM-bandet släcks ned 2017, alltså om sex år. Men för att det ska ske ställs flera krav och lokala radiostationer kan fortsätta sända analogt om de vill.

”Radiobranschen vill ha en avveckling och regeringen tar nu ett aktivt grepp för att förbereda en övergång till digital radio och för att tillvarata lyssnarnas intressen” säger kulturministern Anniken Huitfeldt i ett pressmeddelande.

”Men vi ställer flera absoluta krav för en avveckling av FM-bandet. Bland annat måste hela befolkningen ha tillgång till ett digitalt radioutbud innan radiobolagen kan avveckla sina FM-sändningar och alla NRK-kanaler måste ha en befolkningstäckning som motsvarar dagens P1-täckning på FM. Vi kommer också ställa krav om att de kommersiella kanalerna ska ha minst 90 procents befolkningstäckning digitalt” fortsätter hon.

Precis som i Storbritannien kommer släckningen av FM-bandet att ske bara om tillräckligt många lyssnare dessförinnan gått över till digital mottagning. I Norge väljer man dock att utgå ifrån daglig räckvidd för de digitala plattformarna, istället för att som i Storbritannien använda lyssnartidsandel som mått.

”Vidare är det inte minst ett viktigt krav att övergången till digital radio ger lyssnarna ett mervärde i form av fler kanaler, innehåll, tjänster, bättre ljud- och mottagningsförhållanden med mera. Vi ställer också några tilläggskrav för att en FM-avveckling ska kunna ske 2017. Minst hälften av lyssnarna måste 2015 lyssna på en digital radioplattform dagligen och det måste samma år finnas tekniskt tillfredsställande och rimliga lösningar för bilmottagning. Om det inte sker, kommer FM-avvecklingen att senareläggas till 2019” säger Anniken Huitfeldt.

De lokala radiostationer som vill kommer dock att få fortsätta sända på FM även efter 2017, säger kulturministern.

Hela regeringsförslaget har publicerats i ett PDF-dokument som kan hämtas här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Ping

  1. Pingback: Tweets that mention Flera krav för norsk radiodigitalisering - RADIONYTT.SE -- Topsy.com

One Comment

  1. Roy

    DAB kan inte ersätta FM modulation och täckning.FM bandet är perfekt för 100% lokal radio. Högeffekt sändarna på FM bör kunna sända i DRMPLUS i Norge och övetriga länder.
    Även AM bandet för low power stationer och kortvåg.