Finland: Regeringen vill ge Yle-nät till den kommersiella radion

Grafik: Yle.

I februari meddelade det finska public service-bolaget Yle att talkanalen Yle Puhe läggs ned under våren 2024. Kanalen är den minsta finskspråkiga kanalen i Yles kanalutbud och når bara några få procent av befolkningen varje vecka.

I och med nedläggningen av Yle Puhe blir ett av Yles fem rikstäckande FM-nät ledigt. Den finska regeringen föreslår enligt ett pressmeddelande från Kommunikationsministeriet att nätet istället ska användas av den kommersiella radion. En utlysning av den nya koncessionen sker i början av nästa år, enligt förslaget som nu går på remiss.

Vid sidan av de rikstäckande FM-näten har Yle även tillgång till ett nät som täcker delar av landet, liksom två regionala och lokala FM-nät.

Yle Puhe har den senaste tiden sänt poddar, sport och program från andra Yle-kanaler. Yles ledning motiverar nedläggningen av kanalen med att man vill flytta resurser från distribution till innehåll.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share