Färre detaljregler i DR:s nya avtal med staten

DR-byen. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

Det danska public service-bolaget DR har fått ett nytt sändningsavtal med staten, som gäller perioden 2022-2025. Ett mål med avtalet är att DR ska styras av färre detaljregler. De kommersiella mediebolagen kritiserar förändringarna.

”De internationella streamingtjänsterna och techgiganterna har skapat en hård konkurrens om vår uppmärksamhet. För mig är det helt avgörande att DR har ramar som ger dem möjlighet att ta upp kampen med de utländska plattformarna. Därför ställde vi in de borgerliga partiernas planerade besparingar i DR. Och därför slöt vi en viktig mediepolitisk uppgörelse som stärker DR ekonomiskt och som bland annat gör att DR kan göra stark public service för barn och unga” säger den socialdemokratiska kulturministern Ane Halsboe-Jørgensen.

”Nu tar vi ytterligare ett steg. Med det nya smalare public service-kontraktet tar vi bort onödiga detaljregler så att DR kan bli relevant för ännu fler danskar” fortsätter Ane Halsboe-Jørgensen.

En del av ändringarna i DR:s sändningsavtal kommer från den mediepolitiska uppgörelsen för perioden 2022-2025, däribland att DR:s arkivmaterial ska tillgängliggöras via Det Kongelige Bibliotek och att DR ska erbjuda mer material för barn och unga upp till 18 år.

Nytt i avtalet är att DR ska främja mångfald och jämlikhet. Det ska ske bland annat i valet av musiker och genom att DR ska redovisa andelen musik av kvinnliga artister. DR får också i uppdrag att se till att all innehållsproduktion görs med rimliga löne- och arbetsvillkor.

Danske Medier, som representerar de kommersiella medierna i Danmark, kritiserar det nya avtalet.

”Kontraktet tar med en gång bort alla begränsningar av DR:s konkurrens med privata medier och alla specifika krav på DR:s innehåll. Resultatet blir ett DR som fritt kan erbjuda gratis medietjänster på alla omrdåen där privata aktörer ska försöka skapa en lönsam verksamhet. Det är oerhört att en statlig aktör får lov att spela den rollen” säger Danske Mediers VD Mads Brandstrup i ett uttalande.

Organisationen pekar bland annat på att DR gör sig av med medarbetare inom programproduktion och samtidigt satsar på digital distribution, något som Danske Medier tolkar som att DR vill konkurrera mer med privatägda nyhetssajter.

Mer:
DR’s public service-kontrakt for 2022-2025 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share