Ekot avskaffar alla utrikeskommentatorer

Sofia Wadensjö. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Det är inte bara Kina-kommentatorn och ämneskorrespondenterna för klimat och global hälsa som tas bort från Ekots organisation. Även de övriga utrikeskommentatorerstjänsterna slopas och bara en ämneskorrespondent blir kvar efter Sveriges Radios sparpaket.

Utrikeskommentatorernas arbetsuppgifter flyttas till de utplacerade utrikeskorrespondenterna. Tidigare har det funnits kommentatorer för USA, EU och Kina. EU-kommentatorn Susanne Palme, som gick i pension vid nyår, och USA-kommentatorn Ginna Lindberg, numera korrespondent i Washington, ersätts alltså inte.

”Inom utrikesutbudet avslutas satsningen på Kinapodden. Samtidigt tas de renodlade kommentatorsrollerna inom utrikesjournalistiken bort. Det innebär inte att det framåt saknas initierade kommentarer inom det breda utrikesfältet, tvärtom. Rollen att kommentera ligger framöver däremot inom ramen för våra ordinarie korrespondenters ansvar. Sveriges Radio har även framgent Nordens största korrespondentnätverk med 19 korrar placerade runtom i världen” skriver Sofia Wadensjö i ett inlägg på Sveriges Radio-bloggen.

De som vill ha rapportering från Kina hänvisas framöver till bland annat den dagliga podden Dagens Eko och Radiokorrespondenterna. P4 Världens lyssnare kan istället ta del av utrikesrapporteringen i P4 Extra, tipsar Sofia Wadensjö.

Den enda ämneskorrespondenten som blir kvar är ”P3-korren” Love Lyssarides. Korrespondenten för migration försvann när Alice Petrén gick i pension för två år sedan. Och de med inriktning för klimat och global hälsa tas alltså bort som en del av det nya sparpaketet.

Som en ersättning för ämneskorrespondenterna skapas ”ämnesspecifika reportergrupper” på Ekot, bland annat en för klimat och miljö.

Ekot kommer i den nya organisationen även att få nya roller som ska säkra samarbetet mellan Ekot och andra nyhetsredaktioner. En riksorganisation skapas för att ”hela landet ska höras på samma villkor” med en chef som ska se till att sprida både produktion och chefer över hela landet. Det blir dessutom ett nytt digitalt nav som ska stärka P4:s digitala arbete på framförallt kvällar och helger.

När det gäller de lokala P4-kanalerna påpekar Sofia Wadensjö att sparpaketet inte påverkar antalet journalister eller ansvariga utgivare.

”Vi värnar den lokala journalistiken. Däremot ska vi inte längre ha en redaktionsassistent på varje lokala kanal, vi tar också bort de prograutvecklingschefer som funnits. Det senare eftersom vi ska arbeta med programutveckling på ett mer samlat sätt. Sammanlagt kommer vi efter besparingsprogrammet att ha närmare 700 medarbetare utanför Stockholm som arbetat med det breda nyhetsuppdraget lokalt, med kulturbevakning, med sport och vetenskap” skriver Sofia Wadensjö.

Nedläggningen av programmen på kurdiska, tigrinja och ryska förklarar Sofia Wadensjö med att redaktionerna för tigrinja och ryska har varit tidsbegränsade satsningar och att kurdiskan tas bort som en följd av en återkommande översyn. De ryska programmen har begränsats av rysk censur och har därför inte kunnat nå målgruppen.

”Vi ser till exempel över hur integrerad målgruppen är i Sverige, hur stor den är, hur många nyanlända som förväntas komma hit samt hur väl vi når ut i målgruppen. Tanken bakom Radio Sweden är nämligen att nå ut med nyheter till målgrupper som inte kan tillgodogöra sig nyheter på svenska. Nu ser vi att kunskaperna i svenska hos den kurdiska målgruppen generellt sett ligger på en högre nivå” skriver Sofia Wadensjö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share