EBU vill förenkla upphovsrätten i EU

I torsdags träffade den europeiska radiounionen EBU EU-kommissionären Michel Barnier för att diskutera kommissionens planer på en ny upphovsrätt i EU.

”Våra förslag utgår från en balanserad syn. De främjar en bättre tillgänglighet för konsumenterna genom att förenkla distributionen av innehåll i den interna marknaden och skyddar samtidigt artister och andra upphovsrättshavarna” säger EBU-chefen Jean-Paul Philippot.

EBU vill ha gemensamma upphovsrättsregler för radio, TV och nya medier i EU. EBU-s generaldirektör Ingrid Deltenre pekar på upphovsrättssamarbetet inom Norden som en föregångare i sammanhanget.

”Våra nordiska medlemmar har haft ett utvecklat kollektivt licensieringssystem i 50 år och det har helt klart förenklat rättighetsklareringen, även när det gäller verk som saknar upphovsrättsägare. Våra medlemmar har fortfarande runt 28 miljoner timmar av oanvänt radio- och TV-innehåll, som står för en avsevärd del av Europas kulturarv” säger Ingrid Deltenre.

Enligt EBU orsakar dagens regler onödiga administrativa kostnader, vilket missgynnar både upphovsrättsägare, konsumenter och kreatörer. Därför vill EBU ha en europeisk lösning, med en teknikneutral licensiering på EU-nivå. Därmed skulle radiobolagen slippa att ta hänsyn till 27 olika nationella upphovsrättslagstiftningar.

”Ju mer man förenklar systemet, desto mer troligt är det att man kan sprida innehåll på alla plattformar både nationellt och över gränserna” säger Ingrid Delterne.

EBU vill dessutom att principerna om ursprungsland, som redan används för regler om satellit-TV, även ska gälla för andra medier.

Bilden: Peter Weber (ordförande för EBU-s Legal and Public Affairs Committee), Michel Barnier (EU-kommissionär), Ingrid Deltenre (generaldirektör, EBU), Jean-Paul Philippot (ordförande, EBU) och Nicola Frank, (EBU-lobbyist i Bryssel).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share