DR ska ha färre kanaler

Den nya danska trepartiregeringen vill att public service-bolaget DR ska koncentera sig mer på ”grundläggande public service” och innehåll som de kommersiella medierna inte gör.

I det regeringsprogram som presenterades i dag står även att antalet radio- och TV-kanaler inom DR ska reduceras och att TV-avgiften ska sänkas. Dessutom inleds nästa år ett nytt försök att sälja den statligt ägda TV-kanalen TV2, som dock även i framtiden kommer att ha public service-uppgifter.

Share