Dan Sjöblom generaldirektör för PTS

dansjoblom

Foto: Håkan Flank.

Regeringen har utsett Dan Sjöblom till ny generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS). Han tillträder 1 februari nästa år.

Dan Sjöblom är sedan 2009 generaldirektör på Konkurrensverket och har innan dess även varit enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrensfrågor.

I februari lämnade den förra generaldirektören Göran Marby PTS för att istället bli chef för den internationella organisationen ICANN. Sedan dess har Catarina Wretman, som annars är vice GD, vikarierat på posten.

Share