Digitalisering och globalisering kan ge nya reklamradioregler

Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Förra veckan gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och TV att se över reglerna för den kommersiella radion och kartlägga situationen för digitalradion i Europa och Sverige. Nu har kulturdepartementet publicerat hela beslutet.

Regeringen motiverar uppdraget till MPRT med att förutsättningarna för den kommersiella radion har påverkats av digitalisering och ökad globalisering. Dessutom har covid-pandemin påverkat annonsmarknaden.

”Urvalsmetoderna vid tillståndsgivning behöver utvärderas utifrån dessa förhållanden. Att radioföretagen kan verka under villkor som är förutsebara och ger möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet som matchar lyssnarnas behov och förväntningar” skriver regeringen.

När det gäller digitalradion beslöt regeringen 2015 att inte gå vidare med ett förslag om att bygga ut DAB och så småningom släcka ned FM-sändningarna. Regeringen uteslöt däremot inte en framtida digitalisering om förutsättningarna förändras.

”Många länder i Europa har nu gjort satsningar på digitalradio. Sedan den 21 december 2020 gäller också att bilradiomottagare i nya bilar ska kunna ta emot digitala markbundna sändningar” konstaterar regeringen nu.

I februari föreslog MRPT att tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio ska samordnas. Förslaget innebär att de digitala tillstånden, som går ut nästa år, förlängs till 2026 då de analoga tillstånden slutar gälla.

I mars i år skickade de kommersiella radiobolagen Bauer, NENT och NRJ en gemensam skrivelse till kulturdepartementet. De föreslog en utredning om de långsiktiga villkoren för den kommersiella radion. Investeringar i FM-radio och digitalradio beror på de villkor som staten ställer för exempelvis tillstånden, menar bolagen. Det krävs en ”genomgripande förändring” för att den kommersiella radion ska kunna leva vidare enligt radiobolagen.

Mer:
Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv om villkoren för kommersiell radio på längre sikt

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share