Den kommersiella radion betalade mer för musiken

Upphovsrättsorganisationen STIM fick under 2019 in totalt 340,7 miljoner kronor från radiobranschen. Det är 52 miljoner mer än under 2018.

Den stora ökningen – 42 miljoner – gäller inkomster för radiospelningar i utlandet som totalt omfattade 229,4 miljoner kronor. Den kommersiella radion i Sverige ökade sina inbetalningar till STIM med 10 miljoner till 52,9 miljoner, vilket återspeglar reklamradions ökande omsättning och att 2019 var det första helåret med tre nationella kommersiella kanaler. Public service-radion betalade 52,9 miljoner, vilket är samma siffra som för 2018.

Share