Delar av NRJ-s samarbete med SBS avbryts

kkvsbsnrj

I mars 2012 anmälde MTG Radio konkurrenten SBS Discovery Radio till Konkurrensverket. Anledningen var det samarbete som inleddes mellan SBS och NRJ i januari 2013. Samarbetet hämmar enligt MTG konkurrensen inom reklamradiobranschen, eftersom SBS och NRJ tillsammans kontrollerar 74 av de 103 reklamradiotillstånden i landet.

I tio sändningsområden är SBS tillsammans med NRJ ensamma på marknaden. Konkurrensverket konstaterar att ”marknaden för försäljning av reklamtid i analog kommersiell radio i de aktuella områdena nu har eliminerats helt”.

Konkurrensverket gick idag ut med att att SBS och NRJ gått med på en uppgörelse. De två bolagen ska sluta samarbeta om försäljning av radioreklam i Blekinge, Västra Småland, Kalmar/Öland, Gotland, Halmstad, Norra Bohuslän, Skövde, Dalarna, Hudiksvall och Örnsköldsvik. NRJ ska upplåta tre reklamminuter i timmen till ett annat säljbolag än SBS. NRJ ska även varje halvår lämna in en skriftlig rapport till Konkurrensverket.

Konkurrensverket bedömer att förändringarna i samarbetet ”kan avhjälpa de negativa effekter på konkurrensen som det aktuella samarbetsavtalet gett upphov till” och kommer därför inte att ingripa. Om SBS och NRJ inte följer uppgörelsen, hotas de med vite på 20 miljoner (SBS) respektive 15 miljoner (NRJ).

Läs Konkurrensverkets beslut som PDF här.

Share