Danmark: Radio och poddar får public service-stöd, 24 Syv läggs ned

Jakob Engel-Schmidt. Foto: Nana Reimers.

Idag presenterade den danska regeringen ett mediepolitiskt avtal med flera av oppositionspartierna. Stödpengar från public service-fonden ska i framtiden även kunna gå till fristående radiostationer och poddar. Samtidigt läggs en av de två privata public service-kanalerna ned.

Avtalet gäller för perioden 2023-2026 och har slutits mellan de tre regeringspartierna Socialdemokratiet, Venstre och Moderaterne samt oppositionspartierna Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre och Dansk Folkeparti.

”Jag är stolt över att vi för första gången på nästan ett årtionde har lyckats sluta ett brett mediepolitiskt avtal. Partierna ska ha ett stort tack för att de tar ansvar och skapar trygghet för den danska mediebranschen som har drabbats av att de två senaste mediepolitiska avtalen har varit smala och inte har implementerats. Nu säkrar vi en omfördelning av mediestödet så att danskarna får tillgång till relevant innehåll både lokalt och nationellt” säger kulturminister Jakob Engel-Schmidt från Moderaterne.

En av huvudpunkterna i avtalet är att mediestöd ska flyttas från nationella till lokala och regionala medier. Stöd ska i framtiden även gå till tidskrifter och nyhetstidningar med veckoutgivning och det blir lättare att få stöd till nyetableringar. Ett ”Center for sociala medier, tech och demokrati” ska se över regleringen av tech-bolag. Dessutom finansieras ett nytt center för grävande journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Streaming-tjänster ska investera minst 5 procent av sin omsättning i danska produktioner alternativt betala en avgift på motsvarande belopp.

Public service-fonden, som fördelar pengar från public service-avgiften till danska TV-produktioner, ska breddas så att radio och poddar får 10 procent av det årliga stödet. Samtidigt avskaffas regeln om att produktionerna måste kunna nå minst 50 procent av befolkningen.

Danmark har idag två offentligt finansierade men privatägda public service-radiokanaler: Radio 4 och Radio 24 Syv (tidigare Loud). Sändningstillståndet för den senare kanalen, som sänds på DAB+, kommer inte att förnyas när det går ut i mars nästa år.

Mer:
Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share