Danmark: Kantar fortsätter att mäta radiolyssningen

Dennis Christensen. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

DR, Bauer Media, Danske Medier och Radio 4 har förnyat uppdraget till Kantar Gallup att göra den danska radiobranschens officiella lyssnarmätning.

Det nya avtalet börjar gälla i januari 2024 och gäller i fyra år. Redan i år införs förbättringar av mätningen. En ny och modernare version av de bärbara mätare som registrerar lyssningen införs samtidigt som panelen byggs ut så att den omfattar fler deltagare. Däremot kommer inte poddar och efterlyssning att ingå.

”Den nya mätningen bygger vidare på en välfungerande grund och expanderar mätningen så att den säkrar valida lyssnartal för den danska radiobranschen under den kommande avtalsperioden” säger Dennis Christensen, som är chef för DR Analyse och leder styrgruppen för lyssnarmätningen.

”Vi är mycket nöjda med att mätningen förbättras och framtidssäkras med den senaste tekniken så att radion även i fortsättningen kommer att vara ett av de bäst dokumenterade medierna på den danska marknaden” säger Jim Receveur som är VD för Bauer Media i Danmark.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share