Danmark: DR skattefinansieras, anslaget sänks 20 procent

Den danska regeringen och Dansk Folkeparti har ingått ett avtal om att sänka anslaget till DR med 20 procent. Dessutom ska DR finansieras via statsbudgeten istället för via den nuvarande ”medielicensen”.

Nedskärningarna fasas in under fem år med start nästa år.

”Vi har i många år haft en föråldrad och orimlig licensmodell i Danmark, det är partierna nu överens om. Jag är glad för att vi äntligen kan lägga den här modellen i graven, så att danskarna i framtiden slipper betala licens – det har jag arbetat för i många år” säger kulturministern Mette Bock från Liberal Alliance.

Regeringen vill även se ett mer fokuserat DR.

”Jag förväntar mig att DR också i framtiden ska kunna leverera public service-innehåll av hög kvalitet – det behövs. Samtidigt skapar vi en bättre balans mellan de statsägda medierna och den privata danska mediemarknaden” fortsätter Mette Bock, som lägger fram en samlad mediepolitik inom kort.

DR-s styrelseordförande Michael Christiansen säger i ett uttalande att anslagssänkningen, som motsvarar 773 miljoner danska kronor, innebär ”omfattande neddragningar”.

”Besparingar i den här storleken gör det nödvändigt med omfattande neddragningar i DR-s aktiviteter och väsentliga omprioriteringar. De besparingar som har lagts fram är dubbelt så stora som de årliga 2-procentiga nedskärningar som gäller för andra kulturinstitutioner. Det kommer att få konsekvenser i en tid då oberoende nationell journalistik är under press från internationella medier med andra mål än oberoende public service” säger Michael Christiansen.

Förslaget innehåller inga detaljer om innehållet i public service. Det avgörs i ett kommande mediepolitiskt avtal under våren.

”Regeringen kommer under den närmaste tiden att inbjuda övriga partier till förhandlingar om mediepolitiken och DR kommer som alltid att bidra med analyser och information i de kommande förhandlingarna. Det är avgörande att de kommande förhandlingarna ger största möjliga handlingsfrihet. DR-s ledning ska kunna genomföra besparingar med största möjliga respekt för DR-s mål – att leverera bästa möjliga public service till hela den danska befolkningen” säger Michael Chrirstiansen.

Share